Αναζήτηση

Σύνολο: Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα.

Αναζήτηση για:
Αναζήτηση μόνο για:

1. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(Ανδρολογία)
Η στυτική δυσλειτουργία είναι η αδυναμία να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μια στύση για μια ικανοποιητική σεξουαλική απόδοση. Αν και είναι μια καλοήθης διαταραχή αυτό μπορεί να ασκήσει σημαντική επίδραση ...
Δημιουργηθηκε στις 29 Απριλίου 2013
2. ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ
(Άλλες Παθήσεις)
Η πρόωρη εκσπερμάτιση είναι, η συχνότερη σεξουαλική διαταραχή στον άνδρα με ποσοστά που κυμαίνονται από 20-30%. Παρ' όλη την αυξημένη συχνότητά της και δραματική επίδρασή της στην ποιότητα ζωής του άνδρα ...
Δημιουργηθηκε στις 29 Απριλίου 2013
3. ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ
(Ανδρολογία)
Η πρόωρη εκσπερμάτιση είναι, η συχνότερη σεξουαλική διαταραχή στον άνδρα με ποσοστά που κυμαίνονται από 20-30%. Παρ' όλη την αυξημένη συχνότητά της και δραματική επίδρασή της στην ποιότητα ζωής του άνδρα ...
Δημιουργηθηκε στις 29 Απριλίου 2013