ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

 

57ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Αιματουρία είναι η παρουσία αίματος (ερυθρών αιμοσφαιρίων) στο ούρα.

Αν η ποσότητα αίματος είναι πολύ μικρή και δεν αλλάζει το χρώμα των ούρωντότε μιλούμε για τη μικροσκοπική αιματουρία. Αν τα ούρα έχουν χρωματισθεί από την αιμοσφαιρίνη του αίματος τότε μιλούμε για μακροσκοπική αιματουρία.

 

 

Όταν η αιματουρία δεν συνοδεύεται από άλλο σύμπτωμα , όπως πόνο ή τσούξιμο, ονομάζεται ανώδυνη αιματουρία.

 

 

Εάν η αιματουρία εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος της ούρησης, έχουμε την αρχική ή την τελική αιματουρία. Τέλος αν όλη η ούρηση είναι αιματηρή, τότε μιλούμε για ολική αιματουρία.

 

ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ

Κάθε μορφή αιματουρίας, ειδικά η ανώδυνη αιματουρία, πρέπει να θεωρείται ως σύμπτωμα πιθανής νεοπλασίας του ουροποιογεννητικού συστήματος. Άλλα αίτια αιματουρίας είναι η λιθίαση, οι φλεγμονές, ο τραυματισμός, η φυματίωση κλπ.

Η διερεύνηση της αιματουρίας αρχίζει πάντα με τη λεπτομερή λήψη του ιστορικού, αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή πόνος ή λήψη κάποιας τροφής/φαρμάκου, ή ακόμα αν η αιματουρία παρουσιάσθηκε αιφνίδια.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Μετά το ιστορικό ακολουθεί η προσεκτική κλινική εξέταση του ασθενούς και οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα γίνουν θα βοηθήσουν στο να τεθεί η διάγνωση.

Η γενική εξέταση των ούρων θα αποδείξει την ύπαρξη των ερυθρών αιμοσφαιρίων και θα γίνει διαφοροδιάγνωση από άλλα αίτια που προκαλούν χρωματισμό των ούρων, όπως, η βρώση ορισμένων τροφών, η λήψη φαρμάκων, η αιμοσφαιρινουρία, ο ίκτερος κ.λ.π. Σε πολλές περιπτώσεις, η κυτταρολογική εξέταση των ούρων μπορεί να οδηγήσει σε μια πιθανή διαγνωση.

Ο ακτινολογικός έλεγχος περιλαμβάνει στην αρχή μία απλή ακτινογραφία και ένα υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστης. Η ενδοφλέβια πυελογραφία είναι μία εξέταση στην οποία εξετάζουμε την μορφολογία αλλά και την λειτουργικότητα του ουροποιητικού συστήματος και ιδιαίτερα χρήσιμη, ιδίως σε παθήσεις του ουρητήρα. Η αξονική τομογραφία, και η μαγνητική τομογραφία συμπληρώνουν πολλές φορές τον έλεγχο, συμβάλλοντας σημαντικά στο να τεθεί η διάγνωση. Τέλος, η ουρηθρο-κυστεοσκόπηση και η ουρητηροσκόπηση έχουν βασικό ρόλο στην πρώιμη διάγνωση των αιτίων της αιματουρίας αλλά και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, όπου αυτό χρειάζεται.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της αιματουρίας εξαρτάται από το αίτιο που την προκάλεσε. Σε μικρή αιματουρία η αντιμετώπιση του αιτίου γίνεται αφού ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Σε μεγάλη αιματουρία στην οποία υπάρχουν πήγματα αίματος στην ουροδόχο κύστη, τότε γίνεται καθετηριασμός και πλύση της ουροδόχου κύστης για να αφαιρεθούν τα πήγματα τα οποία μπορεί και να συντηρούν την αιματουρία.

Η τακτική προληπτική εξέταση των ούρων μπορεί να μας αποκαλύψει σε πολύ πρώιμα στάδια κάποια σοβαρή βλάβη του ουροποιογεννητικού συστήματός.