ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΡΧΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

karkinos-orxi-2Ο καρκίνος των όρχεων είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στους νέους άνδρες ηλικίας 15-40 ετών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσβάλλει και άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. Η πιθανότητα εμφάνισης υπολογίζεται στον ένα στους 500 άνδρες. Εφόσον διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, η χειρουργική θεραπεία οδηγεί σε πλήρη ίαση, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια και με συμπληρωματική χημειοθεραπεία η πρόγνωση είναι αρκετά καλή,

με μεγάλα ποσοστά επιβίωσης -περίπου 70%. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι άνδρες δεν γνωρίζουν για τον καρκίνο των όρχεων και ακόμα λιγότεροι αυτοεξετάζονται.

 

 

Αιτιολογία

 

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί η αιτιολογική συσχέτιση κάποιου παράγοντα με τον καρκίνο των όρχεων. Ωστόσο, ύστερα από ανάλυση των υπαρχόντων στατιστικών στοιχείων, προκύπτουν κάποιοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου.

 

Ηλικία: Όπως προαναφέρθηκε, ο καρκίνος των όρχεων προσβάλλει συχνότερα τα άτομα ηλικίας 15-40 ετών.

 

Κρυψορχία: Κατά την εμβρυϊκή περίοδο οι όρχεις φυσιολογικά βρίσκονται εντός της κοιλίας και κατεβαίνουν στη φυσιολογική τους θέση πριν από τη γέννηση(7ο-8ο μήνα της κύησης). Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, η νόσος αντιμετωπίζεται χειρουργικά, μέχρι τον 18ο μήνα. Το ιστορικό κρυψορχίας είναι παράγοντας κινδύνου.

 

karkinos-orxi-1Οικογενειακό ιστορικό: Η εμφάνιση καρκίνου των όρχεων στον ανδρικό πληθυσμό της οικογένειας αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης της νόσου.

Σύνδρομο Klinefelter: Σπάνιο γενετικό νόσημα, που συνοδεύεται από σωματικές και ψυχολογικές ανωμαλίες.

 

Ποια θεωρούνται ανησυχητικά συμπτώματα;

 

Μόνο η τακτική αυτοεξέταση θα μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε έγκαιρα κάποια διαφοροποίηση στους όρχεις σε σχέση με το παρελθόν, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος.

 

- Η ψηλάφηση κάποιας μάζας διαφορετικής υφής, χωρίς αναγκαστικά να πονά.

 

- Η μεγέθυνση ή σμίκρυνση κάποιου όρχεως.

 

- Η διαφοροποίηση της υφής -συνήθως σκλήρυνση- συνολικά κάποιου όρχεως.

 

- Η εμφάνιση ήπιου βαθέως πόνου στο όσχεο ή/και στο υπογάστριο.

 

- Η συλλογή υγρού στο όσχεο.

 

- Πόνος, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση.

 

- Μεγέθυνση ή/και ευαισθησία των μαστών.

 

Διάγνωση

 

Η διάγνωση θα τεθεί μόνο ύστερα από επίσκεψη στονΟυρολόγο σας. Η ψηλάφηση της περιοχής, οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και ούρων, ο υπέρηχος της περιοχής και, εάν χρειαστεί, η λήψη βιοψίας θα θέσουν την οριστική διάγνωση.

 

Ο καρκίνος των όρχεων είναι μια πάθηση που θεραπεύεται με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, ειδικά στα αρχικά στάδια, επομένως ο ρόλος της αυτοεξέτασης είναι σημαντικότατος και αναντικατάστατος.